Make your own free website on Tripod.com
*Tunnen kehän pituuden mutten sädettä

Mieleni on ääretön kehä
ja olen osa sitä
Minulle annetaan
kirjaintunnus jolla arvoni
voidaan määrittää
Matemaattisessa kaavassa
arvon määritys on oleellista
Olenko oleellinen osa tajuntaani
vai ovatko tajuntani osat minun
Minä olen ääretön kehä
ja mieleni on osa sitä

Wesa Tikkanen